BioGem logo

Professionelle dataanalyser til biogasanlæg

Analyse af markeds- og produktionspotentiale

Vi kan vise din potentielle værditilvækst i biogasproduktionen med en række værktøjer, som kan forudsige udbyttet og vise, hvor der kan effektiviseres.
Vi navigerer dig i den sæsonbestemte efterspørgsel og kontakten til virksomheder, som vil aftage gassen.

Biomasseopgørelse

Lad os lave din biomasseopgørelse til Energistyrelsen

Leverandørregister

Lad os lave din indberetning til NaturErhvervstyrelsen og Energistyrelsen

Udrådningsperformance

Få kontrolleret om du udnytter din biomasse optimalt.

Bæredygtighedscertificering

Lad os hjælpe dig med at certificere din biogas.