Analyse af markeds- og produktionspotentiale

Analyse af markeds- og produktionspotentiale

Markedsanalyse for biogasanlæg
Vi foretager markedsanalyser, som viser den potentielle værditilvækst af 1G- og 2G-biogasproduktion, som kan opnås ved certificering af biogasproduktionen. 
Vi hjælper med kontakt til selskaber, som kan aftage biogas.

Produktionsanalyse for biogasanlæg
Vi hjælper med at optimere biogasproduktionen ved hjælp af avancererede statistiske metoder. 
Ved at kigge på udrådningskurver og samspillet mellem biomassetyper, timing for indførsel af biomasser, pH, temperatur, samt mange andre parametre, kan vi lave analyser, som kan hjælpe med at øge jeres biogasproduktion.

 1. Styring og forecasting
  Vi hjælper med styring og forecasting af biogasproduktion, således at man kan undgå unødvendig flaring af biogas, hvis denne ikke efterspørges i perioder. Produktionen kan i stedet for flyttes til perioder med større efterspørgsel, hvilket øger udnyttelsesgraden og dermed indtjeningen.
 2. Sæsonafhængig efterspørgsel
  Vi foretager sæsonanalyser, hvor vi illustrerer hvordan biogasefterspørgslen ændrer sig i løbet af året.
 3. Konkurrencedygtighed
  Vi benchmarker jeres anlæg mod andre biogasanlæg, således at I kan se hvor gode I er til at producere biogas sammenlignet med jeres konkurrenter. 
  Denne proces er fuldstændigt anonymiseret, så jeres konkurrenter ikke får fat i jeres følsomme produktionsoplysninger. 
  I kan desuden se jeres udnyttelsesgrad i forhold til det teoretiske maksimum for de biomasser, som I anvender.


Kontakt
Kontakt os for at høre mere og få et godt tilbud.