Juridisk erklæring

Ejer af hjemmesiden

BioGem ApS
Ordrup Jagtvej 110 B
2920 Charlottenlund
Tel: +45 6171 8811
info@biogem.net

Direktør
Knud Boesgaard

Virksomhedsregistrering
Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)
CVR-nr. 38636685


Bidragsydere til hjemmesiden

BioGem ApS bestæber sig på til enhver tid at akkreditere enhver bidragsyder til udfærdigelsen af indhold, design, mv. til denne hjemmeside. Læs mere på vores side om akkreditering.


Ophavsrettigheder

Denne hjemmeside er beskyttet af ophavsret. Alle rettigheder til indhold, herunder tekstafsnit, billeder, andet grafisk materiale, mv. samt design er 100 % BioGem ApS’ ejendom. Hele eller delvise gengivelser, distribution eller anden transmission elektronisk eller på anden vis er ikke tilladt uden forudgående skriftligt samtykke. Ligeledes er ændring eller brug af vores hjemmeside til offentlig eller kommercielle formål og anvendelse ikke tilladt.

Vi inviterer dog gerne dog gerne til dialog og deling af vores materiale og opfordrer til at overholde en god skik ved at underrette og nævne os i sådanne tilfælde fx via sociale medier eller på anden vis.


Registrerede varemærker, navne og produktnavne/brands

Anvendelsen af registrerede varemærker, navne og produktnavne eller dets lige uden mærkning anvendes med samtykke fra de retmæssige ejere. Denne anvendelse indebærer ikke, at disse varemærker, navne og produktnavne eller dets lige er til fri afbenyttelse eller på anden vis offentlig ejendom.

Ethvert materiale på denne hjemmeside vil blive anført på vores side for akkreditering med bidragsyder/udvikler og det retsmæssige ejerforhold eller licenser, herunder Creative Commons eller anden juridisk henvisning.


Eksterne henvisninger og eksternt indhold

BioGem ApS påtager sig intet ansvar for funktionaliteten af de eksterne henvisninger, som der via links, omtalte henvisninger eller på anden vis er refereret til via denne hjemmeside. BioGem ApS påtager sig heller ikke ansvaret for indholdet af de referencer, som der via denne hjemmeside er henvist til, eller på anden måde fremvist fra eksterne udbydere.

Med den konstante udvikling og ændringer på internettet stiller BioGem ApS ingen garanti for, at links til enhver tid er funktionelle, og at indholdet altid er fremvist i sin oprindelige hensigt.


Generelle ansvarsbetingelser

Indhold publiceret på denne hjemmeside, herunder tekstafsnit, billeder, andet grafisk materiale, mv. er af BioGem nøje kontrolleret og gennemlæst. Der stilles af BioGem dog ikke garanti for indholdets fuldkommenhed eller nøjagtighed. Ydermere tager BioGem ikke ansvar for brugen af denne hjemmeside i sin helhed og i dens indhold.