Leverandørregister

Leverandørregister

Lad os lave din indberetning til NaturErhvervsstyrelsen og Energistyrelsen
BioGem tilbyder biogasfællesanlæg at lave den årlige indberetning til Leverandørregistret.

 1. Gennemgang af data
  Vi gennemgår jeres rådata over modtagne og solgte/afsatte biomasser. Finder vi fejl, retter vi dem til i samarbejde med jer.

 2. Transformering af data
  Data er opstillet i et standardiseret ark. Arket transformeres til en XML-fil, kan uploades direkte på NaturErhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning for Leverandørregistret.

 3. Upload til Leverandørregistret
  XML-filen uploades på Leverandørregistret’s selvbetjening. Biogasfællesanlægget kan efterfølgende gå ind for at se og eventuelt korrigere data.

 4. Indberetning til Energistyrelsen
  Vi hjælper med at forberede en pdf-udskrift af leverandørregistret og en tro og love erklæring til Energinet.dk. Tro og love erklæringen skal skrives under af biogasfællesanlæggets revisor.


Få et godt tilbud
Kontakt os for at høre mere og få et godt tilbud.

Baggrund og lovkrav
Fælles biogasanlæg, som modtager driftsstøtte, er forpligtede til at indberette informationer vedrørende den gødning, som bruges til at producere biogas fra, samt om den afgassede gødning. 
Biogasfællesanlæg skal én gang årligt indrapportere, udarbejde og indberette et regnskab over modtagne, solgte og afsatte mængder af gødning til Leverandørregistret hos NaturErhvervsstyrelsen.

Biogasfællesanlæg, der indberetter til Leverandørregistret, kan sende en pdf-udskrift af indberetningen til Leverandørregistret til Energistyrelsen, i stedet for at udfylde Energistyrelsens skema om indberetning af anvendt biomasse. Sammen med pdf-udskriften skal der indsendes en tro og love erklæring, som skal underskrives af din revisor.

I leverandørregisteret skal der indberettes, hvem man har modtaget gødningen fra, CVR-nummer på modtager af gødningen, produktnummer på den gødning, som man har afsat eller modtaget, vægten af gødningen og mængden af kvælstof i gødningen. Man skal også angive, om der er betalt kvælstofafgift af gødningen. Antal dyreenheder og udnyttelsesprocenten skal også indberettes. 
Der indberettes for perioden 1. august til 31. juli, med indberetningsfrist den 1. september.

Læs mere om indeberetninger for Biogasfællesanlæg HER