Ølgod BioEnergi excellerer i REDcert-godkendelse

Ølgod BioEnergi excellerer i REDcert-godkendelse

REDcert er en EU-godkendt ordning for bæredygtighedscertificering af korrekt anvendelse af biomasse, biobrændsler og flydende biobrændsler. Auditeringen af Ølgod BioEnergi resulterede i en maksimal score på 37 A-karakterer.

Ølgod BioEnergi håndterer biomasse og producerer biogas i fuld overensstemmelse med de grønne forskrifter. Det har Baltic Control Certification A/S konstateret efter en auditering, hvor et 360 graders eftersyn på biogasanlægget fandt sted i slutningen af januar 2020.

Biogasanlægget excellerer på samtlige parametre i den EU-godkendte bæredygtighedsordning REDcert med en score på 37 A-karakterer, svarende til 740 point ud af en total på 740 mulige point.

Omfatter drift, oplæring og korrekt anvendelse af biomasse

Den høje score er tilvejebragt ved hjælp af klart definerede processer og handlingsplaner for driften af biogasanlægget. De ansatte på Ølgod BioEnergi har modtaget oplæring i alt fra risikovurdering og krisehåndtering til daglig drift, biomassehåndtering og massebalancesystem.

På forespørgsel blev al dokumentation fremvist, lyder gennemgangen. Det omfatter blandt andet fuld åbenhed om alle kontrakter med samarbejdspartnere og leverandører af biomasse fra syv nærliggende gårde.

BioGem har rådgivet Ølgod BioEnergi gennem processen om de nødvendige strukturer og processer, så biogasanlægget sikrer en vedvarende overensstemmelse med forskrifterne i REDcert.

REDcert sikrer høj og bæredygtig kvalitet af biometan

Med REDcert-certifikatet er alle aftagere af biometanet sikret, at alle processer overholdes, når bestræbelserne på at udskifte naturgas fra undergrunden med biometan skal sikre en grønnere ressourceanvendelse i høj kvalitet.

Der er således fuld åbenhed om biometanets oprindelse og dokumentation herfor, når potentielle købere og leverandører efterspørger bæredygtigt produceret biometan.

Hos BioGem oplever vi en stigende efterspørgsel på køb af bæredygtigt biometan, og vi er klar til at svare på dine spørgsmål og forespørgsler på køb og levering.