Services til købere

Er du på markedet for at købe bæredygtigt biometan, kan vi assistere dig i alt fra anskaffelse af adspurgte mængder og dokumentation af gassens kvalitet og bæredygtigshedscertifikater til CO2-beregninger, indberetning til myndighedsregistrene og arrangere fysiske leverancer.